Friday, October 16, 2009

Ang top 5 na ginagawa pagkagising sa umaga pagkagising ?Bakit?
Pumopunta sa cr ngbabawas, naghihilamos,Kumakain,maliligo,nagbibihis.Nagbabawas talaga ako kada umaga para mapalabas ko ang dumi ko sa katawan.Naghihilamos ako tuwing umaga kasi tulo laway ako at may muta kung umaga.kumakakain pag umaga para hindi ako malipasan ng gutom kong puponta ako sa paaralan.Naliligo talaga ako tuwing umaga para hindi naman ako mabaho, baka ano sabihin ng mga kaibigan ko.

No comments:

Post a Comment