Thursday, October 15, 2009

Sang-ayon kaba sa pagpapatayo ng coal fired plant?

Sang-ayon ako sa pagpapatayo ng coal fired plant dahil nakakatotolong ito kahit papano sa ating bansa dahil sa ngayon labis tayong nangangailangan ng elektrisidad sa ating bansa ,ang pagpapatayo ng coal fired plant ay maraming advantage ,ito ay nagproproduce large electricity amount sa atingbansa ,Ang disadvantage naman nito ay masisira ang ating kapaligiran kasi ang pagsusunog it release the carbon dioxide at magkakaroon ng global warming at ang pag mimina at pagsusunog it can caused pollution .At sinisira nila ang natural habitats ng mga hayop na namumuhay. ang pagpaptayo ng coal fired plant ay dilikado rin kasi maraming mapapahamak,pero kahit ganun,alam naman natin na bago ito pinatayo sa ating lugar pinag-isipan naman nila ito,kaya nga naaprobahan ang proyektong ito,ang coal fired plant ay may tamang naiidulot at maling naiidulot saatin,pero merun naman siguro silang mga safety measures na ipinapatupad .Marami mgatao ang nagsasa na ang pagpapatayo ng coal fired plant ay mabuti kasi coal power is realiable and affordable,it maybe affordable and realiable and affordable,but in the future the damage that col power would cause,would be much epressive.No comments:

Post a Comment