Friday, October 16, 2009

Totoo ngaba bang hindi naghuhugas ng kamay ang mga lalaki palabas sa cr?May tinanong akong apat lalaki limang lalaki siya ay si Marchun Ferrando ayun sa kanya kung palabas na siya ng cr,naghuhugas daw siya kasi alam niyang madumi daw ang bawat sulok ng cr.Rodolfo Pablo ayun rin sa kanya naghuhugas daw siya ng kamay paminsan kasi ngmamadali daw siya .Xernan Cruz naghuhugas lang daw siya pag may oras pa siya maghugas ng kamay niya .Rl Engbino naghuhugas daw siya lage ng kamay maarti kasi daw siya ayaw niya ng marumi.

No comments:

Post a Comment